skip to search skip to navigation skip to main content

İletişim Bilgileri

Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat  telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Hastalar

Astellas ürünleri ile ilgili bir şikayetiniz veya öneriniz varsa, aşağıdaki irtibat  telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ancak yasal ve etik zorunluluklar nedeniyle sağlık çalışanları dışındaki kişilerle ürünlerimizle ilgili bilgi paylaşamamaktayız. Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Kullandığınız diğer ilaçlar veya herhangi bir hastalıkla ilgili sorularınızı doktorunuza danışmanızı rica eder, bu tür sorularınıza Sağlık Bakanlığı ve AIFD kuralları gereğince yanıt veremeyeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Sağlık Çalışanları

Taahhüt Mektubu; Sağlık Mesleği Mensupları İle Endüstri Arasındaki Etkileşimlerde Şeffaflık

Tıbbi Bilgi
Tedavi ile ilişkili veya Astellas ürünleri ile ilgili bir sorunuz varsa, lütfen çalışma saatleri içinde ofisimize başvurunuz.

 

Acil durumlarda lütfen doktorunuza veya acil servislere başvurunuz.

Ürünlerimize ait advers olay*, advers etki, istenmeyen etki, ilaç etkileşimi, etkisizlik, emzirme veya gebelikte kullanım, hatalı doz, endikasyon dışı kullanım, doz aşımı, ilaç suisitimali ve kullanım hataları ile ilgili 7/24 bildirimde bulunmak için lütfen aşağıdaki irtibat numaralarımızı kullanınız;

*Advers olay; tıbbi bir ilaç kullanan veya bu ilaca maruz kalan hastada veya herhangi başka birinde meydana gelen ve mutlaka bu tedaviyle nedensel ilişki içerisinde olması gerekmeyen her türlü istenmeyen deneyim veya uygunsuz tıbbi olaydır. Dolayısıyla, bir advers olay ilaç ile ilgili olsun veya olmasın, bir ilacın geçici olarak kullanımı ile ilişkili olan her türlü olumsuz veya istenmeyen belirti (anormal bir laboratuar bulgusu da dahil), semptom veya hastalık olabilir. Özel durum(lar): Endikasyon dışı kullanım, etkisizlik, hamilelik veya emzirme döneminde ilaca maruziyet, mesleki maruziyet, yüksek doz, ilaç suistimali, yanlış kullanım, bir enfeksiyon ajanın bulaşma şüphesi, veya advers olay olarak rapor edilebilen veya edilmeyen ilaç kullanım hatalarıdır

Mesai saatleri içinde ulaşabileceğiniz telefon numaraları :
0212 440 0800 (Santral)
0549 219 9043 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0549 219 9010 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Mesai saatleri dışında ulaşabileceğiniz telefon numaraları:

0549 219 9043 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu)
0549 219 9010 (İlaç Güvenliliği Sorumlusu Vekili)

Fax numarası: 0212 438 36 74

e-posta: [email protected]

Vermiş olduğunuz bilgiler ürün bilgilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu web sitesi aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgileri Türkiye’deki farmakovijilans ile ilgili yasal düzenlemeler gereğince Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi ve Astellas merkezi ile paylaşabileceğimizi bildiririz.

 

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2019 Astellas Pharma