skip to search skip to navigation skip to main content

Sorumluluk

Günümüzde özellikle sağlık alanında çalışan bir organizasyon sadece ticari sonuçlara odaklanamaz. Astellas İlaç toplumun güvenini kazanmaya değer verir.

Yıllık yayınlanan Astellas Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu da şirketin konuya bakış açısını ve faaliyetlerinde kurumsal sosyal sorumluluğa gösterdiği önemini ifade etmektedir.

Firma geçmişte gerekli sağlık hizmetleri için hayır kuruluşlarına destek olmuştur. Astellas BM Global İlkeler Sözleşmesini imzalayan taraflardan biridir ve insan hakları, çalışma şartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarını kapsayan 10 ilkeye bağlılığını göstermiştir.

Astellas beceri ve tecrübelerini kullanarak toplum sağlığını iyileştirmek adına çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir, bunlardan bazıları şunlardır:

1.Sağlık erişimini iyileştirme

2.Bilgi ve teknolojiyi aktarma

3.İhtiyacı olan yerel ve global toplulukları destekleme

4.Sürdürülebilirliği geliştirme

Astellas İlaç  toplumun güvenini kazanmanın önemini bilmekte ve önemli sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktadır;

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2019 Astellas Pharma