skip to search skip to navigation skip to main content

Üroloji

Üroloji alanındaki liderlerden biri olan Astellas'ın bir dizi ürolojik rahatsızlık için ürün portföyü mevcuttur.

Üroloji, temel sağlık hizmetlerindeki konsültasyonların önemli bir miktarını oluşturmaktadır. En yaygın olanları, mesane ve prostat fonksiyonlarını etkileyen durumlardır.

Astellas, ürolojide kanıtlanmış bir sicile sahiptir. Avrupa’da toplam popülasyonun yaklaşık %17sini etkileyen ve hastaların üçte birinden daha fazlasında idrar kaçırmaya (üriner inkontinansa) sebep olabilen aşırı aktif mesane sendromlu (AAM)  hastalar için bir dizi tedavi seçeneği sunmaktayız. Ayrıca iyi huylu prostatik hiperplazi (BPH) ile bağlantılı alt üriner sistem semptomları (AÜSS) için de bir dizi tedavimiz mevcuttur. AÜSS, 65 yaşın üzerindeki erkeklerin %30’unda görülebilmekte ve bu insanların karşı karşıya kaldıkları semptomlar, yaşam kalitelerini kayda değer ölçüde etkilemektedir ki bunların en sık görüleni noktüri (gece idrar sıklığı) dır.

Tedavi alanlarımızla ilgili daha fazla bilgi alın:

Privacy Policy  |  Terms of Use Copyright © 2019 Astellas Pharma